Μετρον Αριστον.gr

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επικοινωνία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Να είμαστε αυτοκυρίαρχοι...(9η Πρ.)

Blog metron ariston.gr

 

 

Αγορά Χρηστικού Οδηγού Επιβίωσης Σκλάβου (Χοές).

 

Αγορά Αποκωδικοποίησης Ταυτότητας Ανθρώπινης Κοινωνίας (ΑΤΑΚ)

 

Η γαλουχία του Περιπατητή δωρεάν σε ebook EPUB, MOBI, PDF, ppsx, YouTube

 

Οι 12 Προτροπές σε PDF

 

1. Ανάγκη pdf 4. Τάξη Πραγμάτων 7. Ευτυχία pdf 10. Δίκαιος pdf
2. Μέτρο  pdf 5. Ηθική     pdf 8.Πιστεύω δυνατά pdf 11.Καλός Πολίτης pdf
3. Σπεύδω Βραδέως 6. Συγχώρεση pdf 9. Αυτοκυρίαρχος  pdf 12. Κέντρο Αγάπης pdf

 

Ο Εξάντας Ελλήνων σε PDF

 

Αμάθεια  pdf Αποδείξεις κ.α. pdf Ατυχία  pdf Αχαριστία pdf
Βοήθεια  pdf Γονέων, τέκνων Δικαιοσύνη  pdf Δίκαιο  pdf
Εγωισμός pdf Ευγένεια pdf Θεός  pdf Ισχύς  pdf
Ιστορία  pdf Κακία  pdf Κατηγόρων pdf Κυβερνώντες
Μάθηση  pdf Ντροπή pdf Οικογένεια  pdf Οκνηρία  pdf
Οργάνωση Παράδειγμα pdf Πεπρωμένο pdf Πολέμων
Πορείας pdf Συναίσθημα, Ψυχή Τύπος pdf Υγεία pdf
Φόβος  pdf Φιλοδοξία  pdf Φλυαρία  pdf Φίλοι pdf
Χρήμα  pdf Ψεύδος pdf Τέλειος κριτής pps Προσευχές

 

Τι σημαίνει αυτοκυρίαρχος ; Ελέγχω τον εαυτό μου .

 

Διότι :

Η πειθαρχία του εαυτού μας (και όχι η πειθαρχία που επιβάλλουμε σε άλλους , στρατιωτική , θρησκευτική , οικογενειακή , εργασιακή , κ.α.) , είναι μια εκ των μεγαλυτέρων αρετών . Μπαστούνι στα χέρια του τυφλού .

Δίχως αυτή , μπορούμε να σκοτώσουμε από θυμό , να βιάσουμε , να μοιχεύσουμε και γενικά να ντροπιάσουμε την υπόστασή μας . Όταν όμως είμαστε ήρεμοι εσωτερικά κανείς και τίποτα δεν μπορεί να μας αναγκάσει σε ενέργειες χωρίς δεν θελήσουμε ή συναινέσουμε. Να γνωρίζουμε ότι είμαστε ηγέτες του εαυτού μας. Εμείς τον ορίζουμε ή τον γκρεμίζουμε. Η αυτοδιάθεση είναι αποκλειστικό μας δικαίωμα.

Επειδή όμως ο άνθρωπος είναι πάθος (πόθος) γι' αυτό η αυτοκυριαρχία μας πρέπει να θέτει τα πάθη μας υπό την κυβέρνηση της αίσθησης του Λογικού όντος . Αν ο Λογικός άνθρωπος γνωρίζοντας τα πάθη του (αδυναμίες) τα θέτει υπό έλεγχο , θέτει ταυτόχρονα υπό έλεγχο τον εαυτό του . Όταν θέτουμε υπό έλεγχο τον εαυτό μας κυβερνάμε τους γύρω από εμάς . Και αυτό συμβαίνει γιατί είθισται οι γύρω μας να είναι έρμαιοι των παθών τους ή αλλιώς κυβερνιούνται από αυτά . Συνεπώς να εγκλωβίζουμε τα πάθη μας δίχως εξωτερίκευση και να σπρωχνόμαστε σε πράξεις μόνο από την ανάγκη . (Δείκτης) .

Γενικά :

Η Λογική (να επικρατεί) της επιθυμίας και όχι η επιθυμία της Λογικής . (Δείκτης) .

*H βούληση (ορμή , επιθυμία) δεν μπορεί να ερμηνευθεί ορθολογικώς , ούτε αποκρίνεται στο Λόγο· κινείται μόνο από την αυθαιρεσία της* . (Γ. Σαχακιάν, ό.π., σσ. 51-52 , συγγραφέας) .

Ο Θεός εξαιτίας της απειθαρχίας του πρωτόπλαστων  σύμφωνα με την παράδοσή μας τιμώρησε τον Αδάμ και την Εύα εξορίζοντάς τους από τον Παράδεισο . Από τότε φέρουμε το βάρος του Αμαρτήματος ....διότι αμαρτίες γονέων παιδεύουσι τέκνα......(Δείκτης)

Η πειθαρχία που στηρίζεται όχι στο Εγώ αλλά στους Νόμους και κανονισμούς είναι ανελεύθερη και καταπιεστική . Στηρίζεται δε , όχι στην φιλαλληλία αλλά στον σκοπό . Τα πάντα θέλουν χρόνο , το ίδιο και η αυτοκυριαρχία . (Δείκτης) .

Υ.Γ.: *Όποιος σκέπτεται σωστά πρέπει να επιβάλλει πάντοτε την κυριαρχία της λογικής επί των επιθυμιών* . (Δημοσθένης από Παιανία Αττικής , 384 - 322 π.χ.) .

                          

 

Αρετή είναι και το τιθασευμένο πάθος . (Δείκτης) .

 

Σταμάτα να πράττεις όταν θυμώνεις . (Δείκτης) .

 

Ο θυμός το ίδιο ταράζει σώμα και πνεύμα . (Δείκτης) .

 

Η αποφασιστική πράξη διώχνει τη σύγχυση . (Δείκτης) .

 

Οι παρορμήσεις μας να συμφωνούν με την ηλικία μας . (Δείκτης) .

 

Ο πειρασμός πάντοτε είναι αφροδισιακός και διεγερτικός . (Δείκτης) .

 

Δεν αφήνεις ποτέ άφρονα άνδρα ή γυναίκα να διοικεί σπίτι . (Δείκτης) .

 

Να πράττουμε το συμφωνότερο με την φύση μας και την ηλικία μας . (Δείκτης) .

 

Είναι καλό αλλά σπάνιο να είμαστε αυτόνομοι ολιγαρκείς και αυτόφωτοι . (Δείκτης) .

 

Θυμός και απόγνωση σβήνουν τη λογική και γίνονται θανάσιμοι σύμμαχοι . (Δείκτης) .

 

Στις καλές και στις τολμηρές αποφάσεις (- πράξεις) να είμαστε αμετανόητοι . (Δείκτης) .

 

Μέτρο και αυτοκυριαρχία δυσκολότερα αποκτούνται από νέους λόγω ρώμης . (Δείκτης) .

 

Το ποτό που χρησιμοποιείται ως το λιμάνι για τις φουρτούνες της ζωής γίνεται  η φυλακή  του καπετάνιου . (Δείκτης) .

 

Ο εγωισμός με το θυμό είναι αδέλφια και είναι εξίσου φθοροποιά για το σώμα το πνεύμα και την ψυχή . (Δείκτης) .

 

Μην πλησιάζουμε τον πειρασμό στους εαυτούς μας προκαλώντας τα ένστικτά μας αλλά απλά να απομακρυνόμαστε από αυτόν αν δεν είμαστε σίγουροι για εμάς . (Δηλαδή για την εγκράτειά μας) . (Δείκτης) .

 

Ο άνθρωπος διαφέρει από τα ζώα στον έλεγχο των ενστίκτων . (Πείνας , αναπαραγωγής , αυτοάμυνας) . Μέσω της εγκράτειας γίνεται  ενάρετος και του φανερώνονται τα χαρίσματα που του έχουν Δοθεί . (Δείκτης) .

 

 

Ειδικότερα :

 

Έχοντας εγκράτεια γυμνάζεις το πνεύμα σου (γίνεσαι ενάρετος) δίνοντας σου  ψυχική υγεία . (Βλέπε περί υγείας) (Δείκτης) .

 

                   

Άρα :

 

Να έχουμε συνείδηση των πράξεων μας και των επιπτώσεων τους . (Δείκτης)

 

 

 

Κατά τη θρησκευτική άποψη :

 

Περί νηστείας :

 

Ας νηστέψουμε με τρόπο που αρέσει στον Κύριο .

Αληθινή νηστεία είναι να ξεχάσουμε το κακό ,

να *κρατάμε* την γλώσσα μας ,

να μη θυμώνουμε ,

να κόψουμε το *εγώ* και το *θέλω* ,

την κακογλωσσιά και το ψέμα ,

την αθέτηση υποσχέσεων .

Όταν τα κόψουμε όλα αυτά

τότε η νηστεία μας είναι

πραγματική και δεκτή από τον Θεό .

 

Νηστεύσωμεν νηστεία δεκτήν ,

ευάρεστον τω Κυρίω .

Αληθής νηστεία ,

ή των κακών αλλοτρίωσις ,

εγκράτεια γλώσσης ,

θυμού αποχή ,

επιθυμιών χωρισμός

καταλαλιάς , ψεύδους και επιορκίας .

Ή τούτων ένδεια ,

νηστεία εστίν ,

αληθής και ευπρόσδεκτος .

 

*Εκείνος που απέβαλε την φιλαυτία , που αποτελεί τη μητέρα όλων των παθών , με τη βοήθεια του Θεού , εύκολα θεραπεύει και τα λοιπά πάθη . (Μάξιμος ο Ομολογητής) .

 

*Όπως όταν τσίμπλα στα μάτια του σώματος δεν αφήνει να δούμε καθαρά γύρω μας έτσι και η επιθυμία των παρόντων σκοτίζει το λογισμό* . (Άγιος Ι. Χρυσόστομος) .

 

 

*ΟΥ ΦΟΝΕΥΣΕΙΣ* .

 

*ΟΥ ΜΟΙΧΕΥΣΕΙΣ* .

 

*ΟΥΚ ΕΠΙΘΥΜΗΣΕΙΣ ΟΣΑ ΤΟ ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΟΥ ΕΣΤΙ* . Δηλαδή να μην επιθυμείς τα του διπλανού σου και να αρκείσαι σε αυτά που σου δίνονται . (Εντολές της Παλαιάς Διαθήκης) .

 

*Ο ΕΧΘΡΟΣ ΕΝΤΟΣ ΗΜΩΝ ΕΣΤΙ* . (Πατερικό) . Δηλαδή ο μεγαλύτερος εχθρός μας είναι ο εαυτός μας .

 

 

Κατά τη φιλοσοφική άποψη :

 

*ΑΡΧΕ ΣΕΑΥΤΟΥ* . Να κυριαρχούμε (επιβαλλόμαστε) του εαυτού μας  (αυτοπειθαρχία) .

 

*ΘΥΜΟΥ ΚΡΑΤΕΙ* : Να συγκρατούμε το θυμό μας .

 

*ΟΜΙΛΕΙ ΠΡΑΩΣ* . Να ομιλούμε με πραότητα (ηρεμία) .

 

*ΗΔΟΝΗΣ ΚΡΑΤΕΙΝ* . Να είμαστε εγκρατείς (όχι ηδονολάτρες) .

 

*ΓΛΩΤΤΑΝ ΙΣΧΕ* . Nα συγκρατούμε την γλώσσα μας .

 

*ΓΛΥΤΤΗΣ ΑΡΧΕ* . Να κυριαρχούμε στην γλώσσα μας .

 

*ΜΗ ΘΡΑΣΥΝΟΥ* . Μην είμαστε θρασείς .

 

*ΑΡΡΗΤΑ ΜΗ ΛΕΓΕ* . Μην αποκαλύπτουμε μυστικά .

 

*ΛΕΓΕ ΕΙΔΩΣ* . : Να λέμε ότι γνωρίζουμε (να διακρίνουμε που θα μιλάμε) . (Δελφικά Παραγγέλματα) .

 

 

429 - 345 π.χ.

 

*ΤΟ ΝΙΚΑΝ ΕΑΥΤΩΝ ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΗ ΤΕ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΗ ΕΣΤΙ* . Δηλαδή η σημαντικότερη νίκη είναι αυτή που κυριαρχούμε (νικάμε) τον εαυτό μας . (Πλάτωνας από Αθήνα) .

 

*Η φρόνηση είναι η αιτία των σωστών πράξεων* . (Πλάτωνας) .

 

*Ας μην οργιζόμαστε έχοντας υπόψη μας πως παντού μας βλέπει Θεός* . (Πλάτωνας) .

 

*Η σωφροσύνη βοηθά να χαλιναγωγούμε τις επιθυμίες μας , να μην γινόμαστε δούλοι καμίας ηδονής και να ζούμε με κοσμιότητα* . (Πλάτωνας) .

 

*Τρομερό δόλωμα η ηδονή* . (Πλάτωνας) .

 

*ΟΥΤΕ ΓΑΡ ΑΝΤΑΔΙΚΕΙΝ  ΔΕΙ ΟΥΤΕ ΚΑΚΩΣ ΠΟΕΙΝ  ΟΥΔΕΝΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΟΥΔ ΑΝ ΟΤΙΟΥΝ ΠΑΣΧΗ ΥΠ ΑΥΤΩΝ* . (Πλάτωνας , Κριτ. 10,49 Γ) . Ούτε λοιπόν να αντιδικεί κανείς πρέπει ούτε να κακοποιεί κανένα από τους ανθρώπους οτιδήποτε και αν παθαίνει από αυτούς . 

 

*Συνήθως ο χαρακτήρας του καθενός διαμορφώνεται αναλόγως των επιθυμιών και των ψυχικών διαθέσεών του* . (Πλάτωνας) .

 

*Όχι μονάχα ο γέρος μπορεί να γίνει δύο φορές παιδί αλλά και ο μεθυσμένος* . (Πλάτωνας) .

 

*Ακολασία είναι να κυβερνάται κάποιος από τις ηδονές* . (Πλάτωνας) .

 

 

περ. 640 - 560 π.χ.

 

*ΠΡΑΟΣ ΙΣΘΙ* . (Σόλωνας ο Αθηναίος). Δελφικό Παράγγελμα . Να είσαι πράος.

 

>>συνέχεια στην επόμενη σελίδα...να είμαστε αυτοκυρίαρχοι (2)>>

 

  


© copyright 2006-2019   Ελληνικές Υπηρεσίες  Ιντερνετ Ô

O χρόνος είναι ο καλύτερος γιατρός , θεραπεύει θυμό και θλίψη και ο καλύτερος δικαστής διότι όλα τα ανακαλύπτει .
 
Να έχουμε συνείδηση των πράξεων μας και των επιπτώσεων τους .

 

Όταν στη ψυχή μπαίνει η οργή ο έρωτας απέχει .

ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΥ ESHOPS

 Εμπορικό δίκτυο

Τουριστικό δίκτυο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Αυτή η σελίδα χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 2.0 Γενικό